Adres

Van Weerden Poelmanstraat 11
9254 CS Hurdegaryp

Telefoon

0511-476666

02/10 Hurdegaryp wandelt!

Voor iedereen die zin heeft om te wandelen, bestaat er vanaf dinsdag 17 september de mogelijkheid om mee te doen met ‘Hurdegaryp wandelt’! Wandelen onder begeleiding, over een afstand die u zelf bepaald. Iedere dinsdagochtend met elkaar op pad. Ook wanneer u niet goed ter been bent, kunt u zich opgaven. We zoeken dan naar een oplossing.

Na de wandeling is er koffie en thee.

Wanneer: 10 keer op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur.
De eerste keer is op 17 september, u kunt iedere week aansluiten.

Waar: Vertrek vanaf It Maskelyn, Easter Omwei 5 in Hurdegaryp.

Aanmelden: Sjoerdje Kooistra (sjoerdje.kootstra@friesewouden.nl/ 0511-467500)

Omdat we ook mensen die niet goed ter been zijn de mogelijkheid willen bieden om mee te lopen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger begeleid je deelnemers met een rollator of een rolstoel. Ook personeel van huisartsenpraktijk Yn Sicht loopt mee.

Hurdegaryp wandelt wordt georganiseerd door:
De Friese Wouden, KERN en gemeente Tytsjerksteradiel