Bloedafnames

Gezien de huidige maatregelen rondom het Corona-virus zijn de bloedafnames in de praktijk tot nader order gestopt.

Het verzoek is om alle bloedafnames die niet spoedeisend zijn, uit te stellen tot de situatie weer normaal is. Dit betekent ook dat de bloedafnames voor de Ketenzorg voorlopig niet kunnen doorgaan.

Als het toch noodzakelijk is dat u bloed laat afnemen, kan dit via het afnamelab in het ziekenhuis. Hiervoor is een aparte locatie op het MCL-terrein, het QPS gebouw (voormalig Ronald McDonald huis).

Zie ook het bericht op de website van het MCL: https://www.mcl.nl/over-mcl/over-het-mcl/nieuws/bloedprikken-in-qps-gebouw-voormalig-ronald-mcdonald-huis