Avond, Nacht en Weekenddienst

Buiten de openingstijden wordt de spoedeisende huisartsenzorg verzorgd door de Dokterswacht Friesland (0900-112-7-112)

dummy_dokterswacht

 

Dokterswacht Friesland is een organisatie die in 2002 is opgericht door de Friese huisartsen zelf met als doel de spoedeisende zorg buiten de kantooruren beter te organiseren. De Dokterswacht biedt professionele zorg voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Het is dus een spoeddienst. In de laatste 10 jaar heeft de organisatie zich steeds verder ontwikkeld en inmiddels zijn bijna alle Friese huisartsen bij de Dokterswacht aangesloten. Alle huisartsen die zijn aangesloten bij de Dokterswacht, doen ook diensten op de huisartsenpost. U kunt de huisartsen van Yn Sicht daar dus ook regelmatig aantreffen, met name op de huisartsenposten in Leeuwarden en Dokkum.

Als u belt, wordt u te woord gestaan door een speciaal getrainde doktersassistente die u vraagt wat er aan de hand is. Verder wordt er ook nog gevraagd naar algemenere zaken zoals uw voorgeschiedenis en de medicijnen die u gebruikt. De assistente geeft u soms telefonisch advies, waarmee u de tijd kunt overbruggen tot wij weer bereikbaar zijn, soms is het nodig dat u langskomt op de huisartsenpost en in een aantal gevallen zal de huisarts bij u langskomen. In levensbedreigende situaties kan de assistente ook direct besluiten een ambulance naar u te sturen. Als u contact heeft gehad met de Dokterswacht, wordt er altijd een bericht naar de eigen huisarts verstuurd, zo zijn wij ook op de hoogte als u ons nodig heeft voor het vervolg.

Nog enkele aandachtspunten
Indien u belt voor iemand anders, zorg dan dat u de gegevens (geboortedatum, medicatie, ziektes die iemand heeft) zoveel mogelijk paraat heeft. Meestal vraagt de assistente of de persoon zelf ook nog even aan de telefoon kan komen, dit wordt gedaan omdat dat vaak extra informatie oplevert over bijvoorbeeld kortademigheid.

Bij een bezoek aan de huisartsenpost wordt naar een legitimatiebewijs gevraagd, denk er dus aan om dat mee te nemen. Een geldig legitimatiebewijs kan zijn een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

Bij ziekte is er een waarneemregeling met de overige huisartsen in de regio, voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts er weer is.