Medewerkers

S. Mebus-Koopman, huisarts
J. Tjerkstra, huisarts
M. Wiegersma, huisarts
S. Visser-Brouwer, verpleegkundig specialist
B. de Jong-Niemarkt, praktijkondersteuner somatiek
L. de Vries-Roestenberg, praktijkondersteuner somatiek
W.J. Boonstra, praktijkondersteuner GGZ
H. Fortuin, leidinggevend doktersassistente
I. Reitsma, doktersassistente
J. van der Zwaag, doktersassistente
I. de Graaf, doktersassistente
M. de Vries-van der Leest, concierge