Ons Werkgebied

Het werkgebied van huisartsenpraktijk Yn Sicht is uiteraard Hurdegaryp, maar daarnaast beslaat het werkgebied ook de omliggende dorpen Ryptsjerk, Tytsjerk, Lytse Geast, Suwâld en Feanwâldsterwâl. Onze praktijk is open voor inwoners van dit gebied.

In de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 krijgt de huisarts in Nederland een steeds centralere rol toebedeeld in het verlenen van de zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft derhalve min of meer zijn eigen werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze acute, maar ook chronische zorg in zijn/haar gebied leveren.

Om de kwaliteit te waarborgen en de reistijd tussen de visites te beperken (met name van belang in acute situaties, waarbij de dokter snel ter plekke moet zijn), raden wij aan dat u zich na verhuizing buiten ons werkgebied overschrijft naar de voor u dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk. Voor nieuwe inschrijvingen geldt dat wij mensen accepteren die binnen ons werkgebied woonachtig zijn.