Ons Werkgebied

Het werkgebied van huisartsenpraktijk Yn Sicht is uiteraard Hurdegaryp, maar daarnaast beslaat het werkgebied ook de dorpen Ryptsjerk, Tytsjerk, Lytse Geast, Suwâld en Feanwâldsterwâl. Onze praktijk is open voor inwoners van dit gebied.

In de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 krijgt de huisarts in Nederland een steeds centralere rol toebedeeld in het verlenen van de zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft derhalve min of meer zijn eigen werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze acute, maar ook chronische zorg in zijn/haar gebied leveren.

We hebben bij de overname van de praktijk bemerkt dat door de jaren heen veel mensen zijn verhuisd naar plaatsen buiten het werkgebied, ook naar dusdanige locaties dat visites maken niet meer mogelijk is. Om de kwaliteit te waarborgen en de reistijd tussen de visites te beperken (met name van belang in acute situaties, waarbij de dokter snel ter plekke moet zijn), hebben wij bij de meeste mensen buiten ons werkgebied reeds aangeraden zich in te schrijven bij een van onze zeer gewaardeerde collega’s in de regio.

Uiteraard kunnen wij mensen buiten ons werkgebied niet dwingen de praktijk te verlaten, toch willen wij bovenstaand advies ter overweging geven. Voor nieuwe inschrijvingen geldt dat wij mensen accepteren die binnen ons werkgebied woonachtig zijn.

U kunt zich inschrijven door op de praktijk een formulier af te halen en dit ingevuld bij de assistente in te leveren. Ook kunt u via onze website een inschrijfformulier invullen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze assistentes. KAARTJE2