Huisartsenpraktijk Yn Sicht

Van Weerden Poelmanstraat 11

9254 CS  Hurdegaryp

Telefoon

0511 476666

E-mail (niet voor medische vragen)

info@ynsicht.frl

Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedeisende zaken terecht bij Dokterswacht Friesland

Telefoon  0900 112 7 112