Avond- Nacht- en weekenddienst

0900-112-7-112

Buiten de openingstijden wordt de spoedeisende huisartsenzorg verzorgd door de Dokterswacht Friesland (0900-112-7-112)

De Dokterswacht biedt professionele zorg voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de huisartsenpraktijk geopend is. Het is dus een spoeddienst.

Alle huisartsen die zijn aangesloten bij de Dokterswacht, doen ook diensten op de huisartsenpost. U kunt de huisartsen van Yn Sicht regelmatig aantreffen op een van de doktersposten, met name op de huisartsenposten in Leeuwarden en Dokkum.

Als u belt met de spoeddienst, wordt u te woord gestaan door een speciaal getrainde doktersassistente die u vraagt wat er aan de hand is. Verder wordt er ook nog gevraagd naar algemenere zaken zoals uw voorgeschiedenis en de medicijnen die u gebruikt. De assistente geeft u soms telefonisch advies, waarmee u de tijd kunt overbruggen tot wij weer bereikbaar zijn, soms is het nodig dat u langskomt op de huisartsenpost en in een aantal gevallen zal de huisarts bij u langskomen. In levensbedreigende situaties kan de assistente ook direct besluiten een ambulance naar u te sturen. Als u contact heeft gehad met de Dokterswacht, wordt er altijd een bericht naar de eigen huisarts verstuurd, zo zijn wij ook op de hoogte als u ons nodig heeft voor het vervolg.

Nog enkele aandachtspunten
Indien u belt voor iemand anders, zorg dan dat u de gegevens (geboortedatum, medicatie, ziektes die iemand heeft) zoveel mogelijk paraat heeft. Meestal vraagt de assistente of de persoon zelf ook nog even aan de telefoon kan komen, dit wordt gedaan omdat dit vaak nog extra informatie oplevert.

Bij een bezoek aan de huisartsenpost wordt naar een legitimatiebewijs gevraagd, denk er dus aan om dit mee te nemen.