Wat te doen bij

Spoed

In het geval van een levensbedreigende situatie drukt u in ons telefonische keuzemenu op nummer 1. 

U krijgt dan binnen 30 seconden een medewerker aan de lijn die met u kijkt wat op dat moment de best passende vervolgstappen zijn.

Indien u beoordeeld moet worden dan nodigen wij u het allerliefste uit op de praktijk. Hier hebben wij alle faciliteiten om u goed te kunnen onderzoeken en te behandelen. 

In sommige gevallen is het nodig dat u met spoed wordt beoordeeld voor uw klacht.

In onze dagplanning proberen wij altijd ruimte te houden voor zorg die niet kan wachten. Toch komt het soms voor dat al eerder geplande afspraken in het gedrang komen door een spoedgeval, dit soort zorg is immers niet te plannen. 

Als u voor een reguliere klacht komt, kan het dus zo zijn dat u langer moet wachten of dat uw afspraak verzet wordt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bent u zelf degene die spoedeisende zorg nodig heeft, dan vragen wij u -als het enigszins mogelijk is- naar de praktijk te komen. De reden hiervoor is dat wij op de praktijk de beste faciliteiten hebben om een spoedgeval te behandelen. Daarnaast is het fijn voor de andere patienten die zorg nodig hebben dat de reguliere zorg op deze manier zo kort mogelijk wordt onderbroken.

Huisartsenzorg buiten kantooruren

Buiten de openingstijden wordt de spoedeisende huisartsenzorg verzorgd door de Dokterswacht Friesland (0900-112-7-112).

De Dokterswacht biedt professionele zorg voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de huisartsenpraktijk geopend is. Het is dus een spoeddienst.

Soms twijfelt u misschien of het nodig is om de Dokterswacht te bellen. U kunt op de website van de Dokterswacht (www.dokterswacht.nl) veel informatie en links vinden met adviezen.

Alle huisartsen die zijn aangesloten bij de Dokterswacht, doen ook diensten op de huisartsenpost. U kunt de huisartsen van Yn Sicht regelmatig aantreffen op een van de doktersposten, met name op de huisartsenposten in Leeuwarden en Dokkum.

Als u belt met de spoeddienst, wordt u te woord gestaan door een speciaal getrainde doktersassistente die u vraagt wat er aan de hand is. Verder wordt er ook nog gevraagd naar algemenere zaken zoals uw voorgeschiedenis en de medicijnen die u gebruikt. De assistente geeft u soms telefonisch advies, waarmee u de tijd kunt overbruggen tot wij weer bereikbaar zijn, soms is het nodig dat u langskomt op de huisartsenpost en in een aantal gevallen zal de huisarts bij u langskomen. In levensbedreigende situaties kan de assistente ook direct besluiten een ambulance naar u te sturen. Als u contact heeft gehad met de Dokterswacht, wordt er altijd een bericht naar de eigen huisarts verstuurd, zo zijn wij ook op de hoogte als u ons nodig heeft voor het vervolg.

Nog enkele aandachtspunten
Indien u belt voor iemand anders, zorg dan dat u de gegevens (geboortedatum, medicatie, ziektes die iemand heeft) zoveel mogelijk paraat heeft. Meestal vraagt de assistente of de persoon zelf ook nog even aan de telefoon kan komen, dit wordt gedaan omdat dit vaak nog extra informatie oplevert.

Bij een bezoek aan de huisartsenpost wordt naar een legitimatiebewijs gevraagd, denk er dus aan om dit mee te nemen.