Welkom

Huisartsenzorg dichtbij
  • Hurdegaryp
  • Ryptsjerk
  • Tytsjerk
  • Lytse Geast
  • Suwâld
  • Feanwâldsterwâl

Yn Sicht nijs

De zomervakantie komt er bijna aan. Ook voor ons huisartsenteam betekent dit dat we om de beurt kunnen genieten van een welverdiende …

De zomer is aangebroken en dat betekent voor velen van u dat de vakantie weer voor de deur staat. Het is belangrijk …

Missie & Visie

SAMEN VOOR DE BEST PASSENDE ZORG

Samen met u. Wij willen als zorgverlener en patiënt optimaal samenwerken, zodat we tot een zo goed mogelijk resultaat komen. We vinden het belangrijk dat beide partijen daar verantwoordelijkheid voor dragen. 

Samen staan we sterk. Binnen ons team hebben we verschillende mensen met specifieke kennis. Wij kunnen als team een uitgebreid zorgaanbod bieden. Voor verschillende problemen kunt u dus verschillende mensen treffen. Het mooie is dat zij goed gebruik kunnen maken van elkaars kennis en veel samenwerken, hierdoor houden we samen goed overzicht over het geheel.

Samen met andere collega’s. Vaak heeft u te maken met verschillende zorgverleners, ook buiten de huisartsenpraktijk. Denk hierbij aan het ziekenhuis, maar ook aan de thuiszorg of apotheek. Door te zorgen voor goede informatieoverdracht kunnen wij deze samenwerking zo optimaal mogelijk laten verlopen.

De beste zorg. Als praktijk blijven wij op de hoogte van de nieuwste richtlijnen en ontwikkelingen. De praktijk is geaccrediteerd, dat betekent dat wij voldoen aan strikte kwaliteitseisen. De beste zorg, wij doen het niet voor minder!

Goed passend. De gezondheidszorg blijft zich ontwikkelen en dat betekent dat er steeds meer mogelijkheden zijn om uw zorgvraag te beantwoorden.  Als u contact zoekt met de praktijk zal de doktersassistente de meest geschikte zorgverlener binnen de praktijk voor u vinden. 

Van Weerden Poelmanstraat 11

9254 CS Hurdegaryp
Tel 0511-476666

Huisartsenpraktijk Yn Sicht is op werkdagen geopend van
8.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur.  

Tussen 8.00 – 10.00 uur kunt u bellen voor het inplannen van een afspraak (spreekuurcontact of huisbezoek)

Tussen 14.00 – 15.30 uur kunt u bellen voor uitslagen

Tussen 11.00 – 13.00 uur is de huisartsenpraktijk alleen bereikbaar voor een levensbedreigende situatie

Is er een spoedeisende situatie die maakt dat u dringend huisartsenzorg nodig heeft, maar is het 

  • Na 17.00 uur en voor 8.00 uur
  • Weekend
  • Een feestdag? Belt u dan met Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112


Bedenk nog eens goed; twijfel of spoed? www.dokterswacht.nl

We vinden het fijn van u te horen

Deel uw ervaringen met
Yn Sicht

Mogen wij uw reactie (geanonimiseerd) op de website plaatsen?