Welkom

Afspraak maken bij Yn Sicht

U kunt tussen 8.00 – 10.00 uur bellen voor het inplannen van een afspraak, bijvoorbeeld een spreekuurcontact of een huisbezoek. 

Wij verzoeken u dringend deze telefoontijden aan te houden. Wij zorgen op die momenten voor extra bezetting aan de telefoon en u kunt ons helpen de wachttijden aan de telefoon te beperken door de juiste vraag of het juiste moment voor te leggen.

Wilt u meer informatie over een aandoening of lichamelijke klacht, dan kunt u veel informatie vinden op de website van de Nederlandse Huisartsen: www.thuisarts.nl Over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de gezondheid staat hier een korte toelichting. Hierin wordt beschreven wat u zelf kunt doen bij uw klachten en wanneer het noodzakelijk is dat u contact opneemt met de huisarts. Er is ook een app beschikbaar.

Afspraak maken

Heeft u een medische vraag die u aan ons voor wilt leggen? Zijn er lichamelijke of psychische klachten? Maakt u zich ergens zorgen om? Wij zoeken als Huisartsenteam Yn Sicht samen met u graag naar de best passende zorg. 

Om samen met u te kijken naar de zorgvraag en het aanbod dat wij kunnen bieden, wordt de telefoon aangenomen door een gediplomeerde en vakbekwame doktersassistente. Zij doet haar uiterste best om door middel van triage een passende afspraak voor u in te plannen

Zelf een afspraak inplannen

Een spreekuurafspraak bij de huisarts, de verpleegkundig specialist, de praktijkondersteuner somatiek en de doktersassistente kunt u ook digitaal inplannen via MijnGezondheid.net. 

Op de website van MijnGezondheid.net kunt u hierover meer informatie vinden. U logt in met uw DigiD.

Telefonische triage

De doktersassistente draagt zorg voor een goede voorbereiding van het spreekuur. Dat werkt prettig, omdat een consultduur maar heel beperkt is. Alle onderdelen van het consult – ontvangst en ophalen uit de wachtkamer, anamnese, lichamelijk onderzoek, beleid opstellen en bespreken, het maken van notities in het dossier, het afhandelen van aanvullende administratieve werkzaamheden rondom het consult en het afscheid-  behoren afgehandeld te worden in het daarvoor vastgestelde tijdsbestek (vaak 10 minuten). Een goede telefonische triage van de klachten ondersteunt de hulpverlener enorm en wordt door ons als zeer waardevol gezien. 

Tijdens de telefonische triage zal de doktersassistente u enkele vragen stellen en een deskundige inschatting maken van uw situatie. Een aantal punten zijn daarbij van belang:

  • Vertel wat uw probleem en/of vraag is en probeer dit helder te omschrijven. De doktersassistente zal waar nodig doorvragen en kan u zelf een advies geven, u verwijzen naar andere hulp en/of een afspraak inplannen in de huisartsenpraktijk. Eventuele adviezen of afspraken worden opgenomen in uw dossier en daar waar nodig gesuperviseerd.
  • Mocht u meer dan een klacht en/of vraag hebben, geef dit dan duidelijk te kennen. Om u als patient goed van dienst te zijn kunnen wij 1 vraagstuk tegelijkertijd bespreken. Bekijk wat voor u het belangrijkste is om tijdens het contact te behandelen en plan zo nodig een vervolgcontact voor een ander vraagstuk in. Ook kunt u ervoor kiezen een vraag voor te leggen via een e-consult. U helpt ons enorm door het niet ‘toch nog een keer te proberen’ en geen ‘lijstjes op te sparen'.
  • Betreft het een vervolgafspraak, geef dan aan bij welke zorgmedewerker u eerder bent geweest.
  • Heeft u een voorkeur voor een bepaalde zorgmedewerker, dan zal de assistente samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Uw voorkeur kan consequenties hebben voor de wachttijd.

Voorbereiding spreekuurcontact

U kunt zich voorbereiden op een bezoek aan de huisartsenpraktijk door te zorgen dat u gemakkelijke kleding en schoenen draagt indien u lichamelijk onderzoek verwacht. U kunt zorg dragen voor goede desinfectie van uw handen en indien u verkouden bent of hoestklachten heeft een mondmasker te dragen zodat u de zorgverlener niet aansteekt.

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u uw afspraak bent vergeten of vergeten bent om uw afspraak te annuleren ontstaat er voor de planning van de zorg een probleem. Bij tijdig annuleren van een afspraak kan er een ander contact gepland worden of een spreekuur aansluitend worden gemaakt. Dit zorgt uiteindelijk voor meer efficientie en minder wachttijd.  

Het annuleren van een afspraak 

Het annuleren van een afspraak op dezelfde dag kan tot uiterlijk 2 uur van tevoren. Heeft u een afspraak vroeg op de volgende dag staan, dan dient u de dag van te voren de afspraak telefonisch af te zeggen. Hebt u online een afspraak gemaakt en hebt u die niet tijdig telefonisch geannuleerd? Dan hebben wij de mogelijkheid, wanneer u meerdere malen niet tijdig annuleert, om uw online dienst voor het maken van een afspraak uit te zetten (MGN).

Kosten niet nagekomen afspraak 

Indien u niet tijdig uw afspraak afzegt of indien u onaangekondigd niet op uw afspraak verschijnt, kunnen wij de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Reclamatie van deze kosten bij uw zorgverzekeraar is niet meer mogelijk. 

Kosten niet nagekomen afspraak: 

  • Gemist consult bij de assistente, de verpleegkundig specialist of de huisarts €20.  
  • Gemist consult bij de POH-Somatiek €25. 
  • Gemist consult > 30 min bij POH-Somatiek of POH GGZ €45.