24 uur per dag

U heeft een vraag De mogelijkheden

Als u een vraag heeft die u graag beantwoord wilt hebben, zijn er verschillende mogelijkheden. Hieronder hebben wij een aantal mogelijkheden beschreven, u kunt zelf bepalen welke manier voor uw vraag het best passend is. 

Als u een account heeft aangemaakt bij MijnGezondheid.net, is er ook de mogelijkheid om de app “Medgemak” te koppelen aan uw account. U kunt dan vragen stellen of een afspraak maken via de app. Inloggen met uw DigiD is dan niet nodig.

U kunt een vraag ook telefonisch stellen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0511 476666.

www.thuisarts.nl  is de website van de Nederlandse huisartsen. U kunt hier veel informatie vinden over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard zijn er ook veel andere plaatsen op het internet waar u informatie kunt vinden. Wij adviseren deze website omdat er goed onderbouwde informatie wordt gegeven die goed aansluit bij de situatie in de zorg in Nederland. 

Telefonisch advies

U kunt uw vraag telefonisch voorleggen aan onze assistentes. Zij zijn getraind om u bij veelvoorkomende kwalen een passend telefonisch advies te geven. Indien er niet volstaan kan worden met een telefonisch advies, kunnen zij ook een spreekuurafspraak voor u inplannen. 

E-consult

In een e-consult kunt u een eenvoudige vraag voorleggen. U kunt een bijlage toevoegen, denk hierbij aan een foto.
Zie voor verdere informatie e-consult

Spreekuurcontact inplannen

Sommige vragen zijn meer geschikt voor een afspraak op het spreekuur. Denkt hierbij aan complexere vragen of een vraag waarbij (waarschijnlijk) lichamelijk onderzoek nodig is. 

U kunt uw afspraak inplannen via MijnGezondheid.net of telefonisch via de assistente. Belt u dan bij voorkuur voor 10.00uur ’s morgens, dan kijkt de assistente samen met u wat de mogelijkheden zijn. 

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen over de huisarts, de praktijk, tarieven en andere onderwerpen met betrekking tot onze zorgverlening.

 

Een medisch oordeel moet worden opgesteld door een onafhankelijke arts. Als huisarts hebben wij een langdurige behandelrelatie met u en zijn daarom nooit helemaal onafhankelijk. Om die reden raadt onze beroepsorganisatie KNMG het geven van medische verklaring af.

(link naar weigeringsbriefje Geneeskundige verklaring | KNMG 

De huisarts doet geen rijbewijskeuringen. We verwijzen u naar: www.CVMK.nl 

Nee.

U kunt niet bij ons terecht voor sportkeuringen, keuringen voor beroepsvaart of beroepschauffeurs etc.

Nee.

De meeste eerstelijns zorgverleners zijn direct toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts. U kunt op de website verwijsafspraken.nl terugvinden of in uw geval een (nieuwe) verwijzing nodig is.

Ja.

In het geval van een nieuw probleem heeft u hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. Op enkele uitzonderingen na, vragen wij u altijd om daarvoor op het spreekuur te komen. Op die manier kunnen wij zorgen voor een adequate overdracht van de eerste naar de tweede lijn. 

Bent u al onder behandeling (geweest) bij de medisch specialist? Dan is een nieuwe verwijzing vaak niet nodig.

Op de website verwijsafspraken.nl  leest u hier meer over. 

Nee, huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico.

Let op: eventueel vervolgonderzoek (bloedafname, kweken, foto’s) vallen daar wel onder!

Nee.

Helaas hebben wij in de zorg steeds meer te maken met oplopende wachtlijsten. We vinden het heel vervelend dat u lang op uw afspraak moet wachten, zeker als u veel klachten heeft.

Vanuit de huisartsenpraktijk zijn er twee mogelijke manieren van verwijzen:

 1. Er is sprake van een acute (levens)bedreigende situatie: de zorgverlener overlegt direct met de dienstdoend specialist en u wordt nog dezelfde dag (meestal op de spoedeisende hulp) beoordeeld.
 2. Er is sprake van een probleem dat in de huisartsenpraktijk niet kan worden opgelost en waar hulp van een specialist nodig is. U wordt dan verwezen naar de polikliniek van de betreffende specialist.

Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de wachttijden van de polikliniek. Als u de wachttijd te lang vindt, kan de wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekering soms wel wat voor u betekenen.

Door het vragen stellen aan de telefoon (triage) kunnen wij een betere inschatting maken welke zorgverlener u het beste kan helpen en op welke termijn dat nodig is. De zorgverlener waar u komt, kan zich dan ook goed voorbereiden op uw vraag (bijvoorbeeld door oude gegevens in het dossier op te zoeken). Hierdoor kunnen wij ons werk beter doen.

Ja.

Het is belangrijk om tijdig na te denken over beslissingen aan het einde van uw leven. U kunt hier denken aan wel of niet reanimeren of  wel of niet meer naar het ziekenhuis gaan voor een behandeling. U zou uw gedachten kunnen vormen in welke situatie u bijvoorbeeld afziet van verdere behandeling, of gebruik maakt van palliatieve sedatie of eventueel euthanasie.  

Wij vinden het belangrijk om de tijd te nemen voor zo’n gesprek. Binnen onze praktijk vinden deze gesprekken plaats bij de praktijkondersteuner somatiek en niet bij de huisarts of verpleegkundig specialist.  

Voor sommige medicatie heeft u een verklaring nodig als u wilt reizen. Dit hangt af van het soort medicatie en het land waar u naartoe reist. Op de website van het CAK kunt u per land en medicament kijken wat er nodig is. 

CAK – Medicijnen mee op reis (hetcak.nl) 

Als er een verklaring nodig is, kunt u deze zelf zo nauwkeurig mogelijk invullen. U kunt de verklaring daarna bij de praktijk afgeven, wij controleren deze dan en zorgen voor de ondertekening. U haalt de verklaring daarna zelf weer op en stuurt deze zo nodig nog naar het CAK.  

Dit werkt als volgt: 

Het ontwikkelen van nieuwe medicatie kost erg veel geld, onder andere door jarenlange onderzoeken die aan de productie van een nieuw middel voorafgaan. De fabrikant die bedenkt een naam voor het middel en zet er een patent op. Het patent zorgt ervoor dat zolang de geldigheidsduur niet is verstreken de fabrikant met het patent de enige is die het middel mag maken. Deze middelen worden spécialités genoemd.  

 

Na ongeveer acht tot tien jaar verloopt een patent. Andere fabrikanten mogen dan ook het medicijn gaan produceren. Het medicijn wordt dan secuur nagemaakt, maar mag niet dezelfde naam dragen. Er wordt dan vaak voor de stofnaam gekozen als naamgeving. Deze ‘merkloze’ middelen van andere fabrikanten zijn goedkoper, omdat er een of heel weinig onderzoek aan vooraf is gegaan en derhalve tegen lagere kosten kunnen worden geproduceerd.  

 

Sommige medicijnen kunnen in het buitenland goedkoper worden gemaakt. Nederland importeert deze middelen, die vaak een iets afwijkende merknaam hebben. De stofnaam is echter altijd hetzelfde. Deze middelen worden parallel geneesmiddelen genoemd.  

Voor alle typen geneesmiddelen geldt dat ze moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen. Er wordt derhalve aangenomen dat er geen reden is om geen merkloze medicatie te verstrekken, behalve in enkele uitzonderingsgevallen. 

 

Wanneer een zorgmedewerker binnen het huisartsenteam een medicament voorschrijft, dan wordt hiervoor de stofnaam van het product gebruikt. De apotheker kan dan een generiek middel, een parallel geneesmiddel of het duurdere merkmiddel (spécialité) afleveren. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt, dat –indien verkrijgbaar- alleen het generieke middel wordt vergoed. Er vindt landelijke aanbesteding plaats om de goedkoopste middelen te selecteren, waaruit een preferentiebeleid wordt opgesteld. Ook zijn er afspraken wanneer er een uitzondering wordt gemaakt op bovenstaande regel. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de patiënt een generiek middels van een bepaalde fabrikant niet goed verdraagt door een verschil in hulpmiddelen. Er zijn criteria waar een patiënt aan dient te voldoen, alvorens een duurder middels alsnog vergoed wordt. U kunt hierbij denken aan het proberen van enkele andere merkloze middelen om te kijken of die wel goed verdragen worden.  

De apotheker helpt u bij de zoektocht naar het juiste middel en kan u meer vertellen over de samenstelling van het product van verschillende fabrikanten. De discussie over de vergoeding is een die wordt gevoerd door de patiënt, de zorgverzekering en de apotheek. Er is een bewuste keuze gemaakt dat de voorschrijver (onder andere wij als huisartsenteam) geen partner is in deze discussie. 

Dit heeft te maken met het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. U kunt hierover meer lezen bij de vraag “Kan de huisarts mij helpen om medicatie van een bepaalde fabrikant te krijgen?” 

Nee.  

Hulp in de huishouding wordt geregeld via de gemeente. U kunt zelf contact opnemen met de gemeente via het online contactformulier op de website (zoeken bij gebiedsteam) of op het telefoonnummer 0511 460767. 

Als u hulp nodig heeft bij persoonlijke verzorging kunt u thuiszorg inschakelen. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de thuiszorgorganisatie van uw keuze. Soms komt het voor dat onze praktijkondersteuners de thuiszorg inschakelen naar aanleiding van een overlegmoment met u en eventueel uw familie.  

Huisartsenzorg is erg veranderd in de afgelopen jaren. Het takenpakket is flink uitgebreid en daarmee het team ook. 

Als u zich met een vraag bij onze praktijk meldt, plant onze doktersassistente voor u een afspraak bij de hulpverlener die u het beste kan helpen bij deze klacht. Dit kan ervoor zorgen dat u voor verschillende klachten bij verschillende zorgverleners komt. 

Wij streven om u bij een vervolgcontact over dezelfde klacht steeds bij dezelfde zorgverlener in te plannen. Dit is voor u fijn, maar ook voor ons! 

Wij hebben in onze praktijk de mogelijkheid om een aantal onderzoeken te verrichten, u hoeft daar dan niet voor naar het ziekenhuis. 

Het gaat om de volgende onderzoeken: 

 • ECG (hartfilmpje) 
 • Holter (hartritme-onderzoek) 
 • 30 minuten- en 24 uurs- bloeddrukmeting 
 • Enkel-armindex (vaatonderzoek) 
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek) 
 • CRP bepaling (infectiewaarde in het bloed) 
 • Urine-onderzoek 

In de huisartsenpraktijk verrichten wij meerdere kleine (chirurgische) ingrepen. U kunt hierbij denken aan: 

 • Injectie in bijvoorbeeld een schouder- of kniegewricht 
 • Verwijderen van een moedervlek of huidflapjes 
 • Verwijderen van talgkliercystes of vetbultjes 
 • Verwijderen van een ingegroeide teennagel 
 • Inbrengen en verwijderen van een Implanon (anticonceptiestaafje) 
 • Inbrengen en verwijderen van een spiraaltje (anticonceptie) 

 

Wij vinden het belangrijk dat u voorafgaand aan het inplannen van een ingreep op het spreekuur komt voor een beoordeling. 

Het is mogelijk dat de ingreep puur cosmetisch van aard is en niet medisch noodzakelijk, we zullen u dan verwijzen naar het Dermatologisch Cosmetisch Centrum.  

Ja. 

De POH-GGZ is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met psychische klachten. Zij kunnen samen met u de beste inschatting maken over welke hulp er nodig is. 

Wij hebben gekozen voor een ruime bezetting bij onze POH-GGZ, zodat zij hier ook voldoende tijd aan kunnen besteden. 

Als het gaat om een relatief kort begeleidingstraject kunnen wij dit vaak binnen onze praktijk bieden. Als de vraag uitgebreider is, kan de POH-GGZ u verwijzen. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden in de regio.  

Ik heb vragen over de opvoeding of mijn kind heeft een psychische klacht, waar kan ik terecht? 

Voor vragen over opvoeding kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau). Zij hebben speciale spreekuren waar u terecht kunt met uiteenlopende vragen.  

U kunt hierover meer informatie vinden op de website van GGD Fryslân. 

Heeft uw kind psychische klachten waar hulp voor nodig is? Dan kunt u zich aanmelden bij het Jeugdteam van de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Zij hebben veel expertise in huis om zelf hulp te bieden, maar kunnen zo nodig ook doorverwijzen.  

In de regio zijn de afspraken zo, dat u direct terecht kunt bij het Jeugdteam. Een voorafgaand gesprek bij de huisarts is niet nodig. Ook verwijzing verlopen via het Jeugdteam omdat de financiering ook via de gemeente verloopt.