Afspraak maken

U voelt zich ziek, heeft een lichamelijke klacht die u niet vertrouwt, of u wilt graag iets bespreken met een van onze huisartsen. Allemaal redenen om een afspraak te maken bij Huisartsenpraktijk Yn Sicht. Wij geven u als patiënt graag de zorg die nodig is. Om die reden wordt de telefoon in onze praktijk opgenomen door een gediplomeerde en vakbekwame doktersassistente.*

Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen van 8:00 tot 10:00 uur.

De doktersassistente draagt zorg voor een goede voorbereiding van het spreekuur. Dat werkt prettig, omdat een consult bij een huisarts in Nederland standaard 10 minuten duurt, waarbinnen ook het maken van notities in het dossier en de administratieve werkzaamheden rondom het consult afgehandeld dienen te worden. Om deze tijd optimaal te benutten, is een goede voorbereiding van belang.

De doktersassistente zal u daarom enkele vragen stellen en een deskundige inschatting maken van uw situatie. Een aantal punten is daarbij van belang:
• Vertel wat u klacht en/of vraag is. De doktersassistente zal doorvragen en kan ook zelf een advies geven. Dit zal te allen tijde opgenomen worden in uw dossier en gecontroleerd worden door de huisarts. De doktersassistente heeft uiteraard geheimhoudingsplicht.
• Mocht u meer dan een klacht en/of vraag hebben, geef dit dan duidelijk te kennen. De doktersassistente bekijkt wat de mogelijkheden zijn, soms is het daarbij nodig meerdere afspraken in te plannen.
• Betreft het een vervolgafspraak, geef dan aan bij welke huisarts u eerder bent geweest.
• Heeft u een voorkeur voor een bepaalde huisarts (indien dit zo is, kan dit wel betekenen dat het langer kan duren voordat u geholpen kan worden).

Ook u kunt zich alvast voorbereiden op een aantal vragen. Als u iemand meeneemt naar het spreekuur, kunt u ook alvast met hem of haar overleggen. Het meenemen van een extra persoon naar het spreekuur is vaak fijn: twee personen horen meer dan een. Veel voorkomende vragen van de huisarts zijn:
• Waar hebt u last van?
• Hoe lang bestaat uw klacht? (uren, dagen, weken, maanden of jaren)
• Wat is uw vraag aan de huisarts? (bijvoorbeeld advies, een gesprek, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek)

Verder kunt u het beste gemakkelijke kleding en schoenen aantrekken als u lichamelijk onderzoek verwacht.