Bereikbaarheid

Door patienten zijn we geattendeerd op een hapering in onze telefonie, namelijk dat de terugbel-functie niet meer benoemd wordt in het keuzemenu. Bedankt dat u ons hierop hebt gewezen!

Inmiddels hebben we de terugbel-functie weer actief en kunt u daar gebruik van maken. Het werkt als volgt:

Wanneer u in het keuzemenu hebt aangegeven contact met de assistente te willen (keuze 3), kunt u nadat u hoort wat uw “wachtpositie” is, drukken op #

U hoort: blijft u aan de lijn voor de terugbel optie, of hang op om op dit nummer teruggebeld te worden. U kunt de verbinding verbreken. U behoudt uw wachtpositie in de telefooncentrale. De assistente zal, zodra u aan de beurt bent, het terugbel-verzoek accepteren en u terugbellen.