Yn Sicht 

Bij afwegingen over uw gezondheid is uw stem als patient heel belangrijk: u geeft aan wat voor u belangrijk is, wat u absoluut wel of juist niet wilt. Wij geven u advies en helpen om een beslissing te maken, hierbij gebruiken wij onze kennis en “YnSicht”.  

Ons huisartsenteam wil graag goed passende zorg geven, wij willen dichtbij u als patient staan, wij hebben u graag goed Yn Sicht! 

In een dorpsgemeenschap is het belangrijk om goed samen te werken. Wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen, wij zijn dan graag Yn Sicht!