Cursus

Het huisartsenteam van Yn Sicht volgt de cursus “positieve gezondheid”. Deze cursus zal ons leren om anders te kijken of het goed met iemand gaat. Wat is voor iemand belangrijk? Welke wensen zijn er? En welke concrete haalbare stappen zijn er mogelijk? Welk doel kan er gesteld worden?