No Show

Wat is No Show?

No Show is het verschijnsel een patiënt niet op zijn/haar afspraak verschijnt. De patiënt is de afspraak vergeten of heeft vergeten deze af te zeggen. Dit gaat ten koste van spreekuurtijd waarop ook andere patiënten gezien hadden kunnen worden, maar waarbij door het niet of te laat afzeggen niet tijdig meer gepland kan worden. Het gaat ten koste van de efficiëntie en zorgt ervoor dat wachttijden tot een consult langer worden.

Het annuleren van een afspraak

Het annuleren van een afspraak op dezelfde dag kan tot uiterlijk 2 uur van tevoren. Heeft u een afspraak vroeg op de volgende dag staan, dan dient u de dag van te voren de afspraak af te zeggen.

Indien u niet tijdig uw afspraak afzegt of indien u onaangekondigd niet op uw afspraak verschijnt, kunnen wij de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Reclamatie van deze kosten bij uw zorgverzekeraar is niet meer mogelijk.

De gehanteerde kosten voor No Show zijn:

  • Gemist consult bij de assistente, de verpleegkundig specialist of de huisarts €20
  • Gemist consult bij de assistente, de verpleegkundig specialist of de huisarts €20
  • Gemist consult > 30 min bij POH-Somatiek of POH GGZ €45

Afspraak maken

E-consult

Herhaal recept

bloedafname

Spoed