Nederlands Huisartsen Genootschap

Praktijkacccreditatie Yn Sicht

Huisartsenpraktijk Yn Sicht is NHG praktijk geaccrediteerd.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor het systematisch verbeteren van de praktijk.

Huisartsenpraktijk Yn Sicht is NHG praktijk geaccrediteerd. 

Wat houdt dit in? 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor het systematisch verbeteren van de praktijk. 

Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.  

Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar. 

  • Mw. J.C.Tjerkstra - BIG: 89066713801
  • Mw. S.J.M. Mebus-Koopman - BIG: 49059341601
  • Mw. L. Lindemulder – BIG: 89920478901