Alle medewerkers

Het team van Yn Sicht

Hier vindt u meer informatie over de werkzaamheden van de verschillende disciplines. 

Doktersassistentes

U kent onze doktersassistentes waarschijnlijk het beste door de telefonische contacten en via hun baliewerkzaamheden. Naast deze taken zijn zij ook verantwoordelijk voor een groot aantal administratieve zaken en zorgen zij dat alle zaken in de praktijk goed georganiseerd zijn. 

De doktersassistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt tijdens dit spreekuur onder andere terecht voor:

 • Het afnemen van kweekjes.
 • Het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek.
 • Controle van bloeddruk.
 • Bespreken van labuitslagen en adviezen met betrekking tot leefstijl.
 • Het aanleggen van de 24-uurs bloeddrukmeter.
 • Het maken van een ECG (=hartfilmpje).
 • Het opstellen van een enkel-arm-index (EAI).
 • Het behandelen van wratten.
 • Het verwijderen van hechtingen.
 • Het geven van injecties.
 • Het afnemen van kweekjes.
 • Wondverzorging.
 • Oren uitspuiten.
 • Urineonderzoek.
 • Vingerprikken.
 • Zwachtelen.
 • De doktersassistentes assisteren de huisarts bij ingrepen.

Onze doktersassistentes zijn goed geschoold en bekwaam om bovenstaande taken uit te voeren. Zij hebben, net als alle collega’s in de huisartsenpraktijk, een beroepsgeheim.

Jantina Postma

Doktersassistente

Krijgt energie van motorrijden. Houdt in de praktijk goed overzicht over het “werkverkeer.

Ingrid Goede

Doktersassistente

Bewaart de kalmte altijd. Boekenwurm. 

Sabine Bouwman

Doktersassistente

Komt altijd op de fiets naar Hurdegaryp. Blijft zelfs goedgehumeurd bij slecht weer. 

Geeske van der Galiën

Doktersassistente

Wordt blij van contact met mensen. Scoort in het weekend op het voetbalveld. 

Akkelyne van der Veen

Doktersassistente

Ziet er altijd verzorgd uit. Houdt van een opgeruimd bureau. 

 

Jeltsje Lei

Doktersassistente

Ziet er altijd verzorgd uit. Houdt van een opgeruimd bureau. 

 

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) begeleidt mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten.

Daarnaast is er door de toenemende vergrijzing steeds meer aandacht voor de multi-problematiek van ouderen. Onze POH-S hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van kwetsbare ouderen. Er zijn naast lichamelijke en psychische klachten vaak ook problemen op andere gebieden zoals zelfredzaamheid, mantelzorg of medicatiegebruik. De POH-S heeft intensieve contacten met onder andere apotheek, thuiszorg en dorpenteam van de gemeente.

U kunt bij de POH-S terecht voor:

 • Controles in het kader van diabetes
 • Controles in het kader van cardiovasculair risicomanagement (preventie van hart- en vaatziekten)
 • Longfunctieonderzoek
 • Screenende geheugentesten bij vermoeden op dementie
 • Gesprekken over vroegtijdige zorgplanning en het levenseinde
 • Medicatiebeoordelingen bij polyfarmacie
 • Complexe wondzorg
 • Stoppen met roken
 • Zorg voor kwetsbare ouderen (casemanager)
 • Zorg in de palliatieve fase

Onze praktijkondersteuners volgen regelmatig bijscholingen om hun kennis op peil te houden en te vergroten. Zij hebben, net als alle collega’s in de huisartsenpraktijk, een beroepsgeheim.

Lisette de Vries-Roestenberg

Praktijkondersteuner Somatiek (poh-s)

Gedreven collega. Zoekt thuis de ontspanning in activiteiten met de kinderen. 

Rommy van der Meulen

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) i.o.

Altijd vrolijk op het werk. Leergierig. 

Reina Boersma-Mook

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Zoekt dingen tot op de bodem uit. Zowel thuis als op het werk een duizendpoot. 

De praktijkondersteuner voor mensen met psychische klachten; POH-GGZ

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met psychische klachten zoals somberheid, angst, stress/spanning, werk gerelateerde problematiek, problemen binnen de relationele sfeer, onverklaarbare lichamelijke klachten en/of hulp bij het verwerken van het verlies van een dierbare.

De POH-GGZ kan u begeleiden in de vorm van een aantal ondersteunde gesprekken eventueel aangevuld met medicamenteuze ondersteuning. Daarnaast verwijst de POH-GGZ door naar een psycholoog of psychiater en inventariseert met u de hulpvraag en zoekt samen met u de meest geschikte plek.

E-Health

De POH-GGZ maakt gebruik van eHealth in de behandeling van psychische klachten. eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg, onder andere online zelfhulp. Er wordt gewerkt met de programma’s van Therapieland. De programma’s zijn opgebouwd uit video’s waarin een gezondheidszorgpsycholoog te zien is die patiënten door middel van educatie en opdrachten door de sessies heen begeleidt. De reacties van patiënten die met Therapieland werken zijn positief. Het wordt als prettig ervaren dat het programma thuis in eigen tempo gevolgd kan worden en dat klachten op een interactieve manier aangepakt worden. De programma’s die vaak worden ingezet zijn gericht op de behandeling van piekeren, angst, stress, assertiviteit, rouwverwerking en slaapproblemen.

Onze praktijkondersteuners volgen regelmatig bijscholingen om hun kennis op peil te houden en te vergroten. Zij hebben, net als alle collega’s in de huisartsenpraktijk, een beroepsgeheim.

Wim-Jan Boonstra

Praktijkondersteuner GGZ

Op het werk de rust zelve. In zijn vrije tijd buiten in de tuin of op de fiets. 
 

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist levert huisartsenzorg binnen een afgekaderd expertisegebied. Hij/zij onderzoekt, behandelt en begeleidt de patiënt en draait zelfstandig spreekuur. Daarnaast legt de verpleegkundig specialist ook visites af. 

U kunt onder andere terecht voor problemen met de huid, spieren en gewrichten, luchtwegen, en hoofdpijn. Daarnaast heeft zij een grote rol in de palliatieve zorg.

Onze verpleegkundig specialist volgt regelmatig bijscholingen om haar kennis op peil te houden en te vergroten. Zij heeft, net als alle collega’s in de huisartsenpraktijk, een beroepsgeheim.

Sibbelina Visser-Brouwer

Verpleegkundig specialist

Brengt structuur in de praktijk. Wordt blij van piano spelen. 

 

Huisartsen

De rol van de huisarts verandert in de afgelopen jaren. Naast het zelf spreekuur doen en visites afleggen, bestaat het takenpakket van de huisarts uit supervisie, administratieve taken en overleggen.  De rol van de huisarts speelt zich dus voor een deel ook af achter de schermen. Hoewel de huisarts vaak betrokken is bij het zorgproces zult u hem/haar niet altijd in een direct contact treffen. 

Vanaf 1 september 2022 werkt er een huisarts in opleiding in de praktijk. Dit is een afgestudeerde basisarts die in opleiding is tot huisarts. Een huisarts in opleiding voert zelfstandig spreekuur en wordt begeleid door een ervaren huisarts uit onze praktijk.

Het kan voorkomen dat wij u om toestemming vragen om het contact dat u heeft met de huisarts in opleiding op video op te nemen. Opnames uit de spreekkamer zijn zeer leerzaam en vormen een belangrijk deel van de opleiding. Het lichamelijk onderzoek komt hierbij niet in beeld. De opnames worden alleen gebruikt voor het onderwijs of beoordeling van de huisarts in opleiding. De opnames worden dus niet in uw medische dossier opgenomen. 

Wanneer u geen toestemming geeft, worden er geen video-opnames gemaakt. Als u geen bezwaar heeft tegen video-opname is het belangrijk om te weten dat de opname alleen wordt gebruik voor onderwijsdoeleinden. De video-opnames vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Simone Mebus-Koopman

Huisarts

Wordt vrolijk van nieuwe dingen bedenken voor de praktijk. Ook van grote Lego bouwwerken trouwens. 

Jacoba Tjerkstra

Huisarts

Enthousiaste doorzetter. In haar vrije tijd experimenteert ze met vergeten groenten en fruit in de kas. 

Lisanne Lindemulder

Huisarts

Houdt van structuur in de praktijk. We kunnen haar blij maken met een lekker bakje thee. 

Irene Zijlstra

huisarts i.o.

Leergierige huisarts in opleiding. Het hele team wordt vrolijk van de eeuwige lach op haar gezicht. 

praktijkmanager, secretariaat en interne klachtenfunctionaris.

Hilda Fortuin

Praktijkmanager | Secretariaat

… en interne klachtenfunctionaris. 
 
Hardloper, zowel in haar vrije tijd als op haar werk. Regelt alles tot in de puntjes.

Conciërge

Onze conciërge draagt zorg voor het onderhoud van praktijk en tuin. 

Flutura Westra-Zejneli

Conciërge

… en interne klachtenfunctionaris. 
 
Hardloper, zowel in haar vrije tijd als op haar werk. Regelt alles tot in de puntjes.